ျပည္ပအင္အားစုမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရဟု ထုိင္ဝမ္သမၼတ ေျပာ | DVB