ကမၻာ့ဝင္ေငြအမ်ားဆံုး ေက်ာ္ၾကားသူ စာရင္းတြင္ ေတလာဆြစ္ဖ္ ထိပ္ဆံုးကရပ္တည္ | DVB