ခ်င္းမိုင္တြင္ ထိုင္းေလတပ္ ေလ့က်င့္ေရး ေလယာဥ္တစီး ပ်က္က်၊ ၁ ဦးေသဆံုး | DVB