တြံေတးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကို အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ထပ္မံအေရးယူ   | DVB