ဆူဒန္တြင္ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို ၿဖဳိခြင္းဟု စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျပာ | DVB