တပ္မေတာ္ကတရားစြဲထားသည့္ ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း ေနမ်ဳိးဇင္အမႈ မစစ္ေဆးျဖစ္ | DVB