ဗင္နီဇြဲလားအစုိးရႏွင့္ အတုိက္အခံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ အႀကိတ္အနယ္ျဖစ္ | DVB