ကိုကင္းတင္လာသည့္ ေရငုပ္သေဘၤာကို အေမရိကန္ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ လိုက္ဖမ္းသည့္႐ုပ္သံ ျပသ | DVB