ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းမင္းသား ဒန္နီရယ္ခရိတ္ဂ်္ ပါဝင္သည့္ စံုေထာက္႐ုပ္ရွင္ – Knives Out (နမူနာ) | DVB