ေရသူမေလး ေအရီယယ္အျဖစ္ လူမည္း ဆယ္ေက်ာ္သက္မင္းသမီးေလး ဟယ္လီေဘလီ ေရြးခ်ယ္ခံရ | DVB