ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္တြင္ ဒ႐ုန္းလႊတ္တင္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားကုိ ေခၚယူသတိေပး | DVB