စင္ကာပူတြင္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံခဲ့ရသည့္ ရခိုင္အသင္း၀င္ ၂ ဦး ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္  | DVB