ဘန္ေကာက္တြင္ အရက္မူးၿပီးအိပ္ေနသည့္  ျမန္မာ ၁ ဦး ကားႀကိတ္ခံရၿပီး ေသဆံုး  | DVB