ေျမာက္ကိုိရီးယား အလုပ္သမားပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ | DVB