ကရင္နီလူငယ္ ၆ ဦးကုိ႐ံုးထုတ္၊ တရားလုိျပသက္ေသ ၂ ဦး စစ္ေဆး | DVB