တုိက္စစ္မႉး ဘာေလာ့တယ္လီကို ေခၚယူရန္ ဝက္စ္ဟမ္း ႀကိဳးပမ္း | DVB