ကာတာေလေၾကာင္းကုမၸဏီက ဘုိးရင္း ကုန္တင္ေလယာဥ္ ၅ စီးဝယ္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုး | DVB