မိန္းကေလးငယ္ ၁ ဦးကို အ၀တ္ခၽြတ္ၿပီး အုပ္စုဖြဲ႔ရိုက္ႏွက္မႈျဖင့္ မိန္းကေလး ၄ ဦးဖမ္းဆီးခံရ  | DVB