ခ်ဲလ္ဆီးနည္းျပသစ္ လမ္းပတ္၏ ကစားကြက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသင္းေခါင္းေဆာင္ သုံးသပ္ | DVB