ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ အရွိန္ျမႇင့္မည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေနာက္ဆုတ္ရန္ အီရန္ကုိ အီးယူ တုိက္တြန္း | DVB