ေသြးပ်က္ထိတ္လန္႔ဖြယ္ မိေက်ာင္း႐ုပ္ရွင္ပရိသတ္ အႀကိဳက္ – Crawl ႐ုပ္ရွင္ကား (နမူနာ) | DVB