ခ်ီလီတုိက္စစ္မႉး ဆန္းခ်က္ဇ္ အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ပြဲမွ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ အနားယူရမည္ | DVB