ဗစ္တိုးရီးယားအတြက္ အမႈမွန္ အျမန္ဆံုးေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ မံုရြာတြင္ ဆႏၵျပ | DVB