ပီ႐ူးကို ၃ ဂုိး ၁ ဂိုးျဖင့္ႏုိင္ၿပီး ဘရာဇီး ကိုပါအေမရိကဖလား ဆြတ္ခူး (႐ုပ္သံ) | DVB