ပုဂံေဒသကုိ ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ | DVB