ရမ္းၿဗဲတြင္ စက္ေလွတိမ္းေမွာက္၊ လူ ၅ ဦး ေပ်ာက္ဆုံးေန | DVB