စင္ကာပူေရတပ္ စစ္ေရယာဥ္ ၂ စီး ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး လာေရာက္ | DVB