အမ်ိဳးသမီး ကမၻာ့ဖလားေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲတြင္ နယ္သာလန္က ဆြီဒင္ကုိ အႏုိင္ရ (႐ုပ္သံ) | DVB