ခ်င္းရိုင္းတြင္ လူကုန္ကူးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁ ဦး ဖမ္းဆီးခံရ  | DVB