အလန္းစားအၾကမ္းစား႐ုိက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ မိုင္ေလးဆုိင္းရပ္စ္သီခ်င္းသစ္ – Mother’s Daughter (႐ုပ္သံ) | DVB