မရမ္းကုန္းအမတ္ ေဒၚမိုးမိုးစုၾကည္ကို ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ ၀န္ႀကီးသစ္အျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္ | DVB