သားငါးမ်ားကို လမ္းေပၚမွာခ်ေရာင္းခြင့္မရသျဖင့္ လက္ေပၚတင္ေရာင္းခ်ေန (ဓာတ္ပံု) | DVB