လယ္သမားမ်ားအေပၚ အျမတ္မထုတ္ၾကရန္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သတိေပး | DVB