တ႐ုတ္စစ္တပ္အတြက္ သုေတသန လုပ္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိဟု ဟြာေဝး တရားေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ေျပာ | DVB