ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘး အီးယူ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ေတြ႔ဆုံ | DVB