႐ုရွားတြင္ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ အေရးေပၚဆင္းသက္ခ်ိန္ မီးေလာင္၊ လူ ၂ ဦးေသဆုံး | DVB