ေျမာက္ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီးယားဖ်က္သိမး္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စီးပြားေရးပေရာဂ်က္မ်ားအား တြနး္အားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္

ကိုရီးယားႏွစ္နုိင္ငံၾကား ျပဳလုပ္တဲ့ စီးပြားေရး ပေရာဂ်က္ေတြကို ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ ဖ်က္သိမး္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တြနး္အားအေနနဲဲ႔ အသံုးျပဳႏုိင္တယ္လို႔ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ ေပါငး္စည္းေရးဝန္ႀကီးက ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီပေရာဂ်က္ေတြေၾကာင့္ တႏွစ္ကို သန္းခ်ိီတဲ့ အေမရိကန္ေဒၚလာေတြ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ေခးေဆာင္နဲ႔ ကမ္ဂန္း ပေရာဂ်က္ေတြကို ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္တယ္လုိ႔ ေပါင္းစည္းေရးဝန္ႀကီး ကင္ေယာင္ခ်ဴးက ေျပာပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားဟာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ေခးေဆာင္စက္မႈဇုန္ ပေရာဂ်က္နဲ႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ကမ္ဂန္းေတာင္ ခရီးစဥ္ေတြကို ယာယီရပ္ဆုိင္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ခုစလံုးဟာ ကိုရီးယားစစ္ပြဲ ၿပီးဆံုးေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ၿငိမး္ခ်မး္ေရးတည္ေဆာက္ဖုိ႔ ပူးေပါငး္ေဆာက္ရြက္တဲ့ အမွတ္လကၡဏာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္-ေျမာက္ကိုရီးယား တတိယအႀကိမ္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေနၿပီး အေမရိကန္ဘက္က အလုပ္သေဘာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးဖို႔ အဆုိျပဳထားတယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတက ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဟႏြိဳင္း ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကေန ရခဲ့တဲ့ သင္ခန္းစာတခုက ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္တာမ်ိဳး မရိွသင့္ဘူးဆုိတာပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ကင္ေယာင္ခ်ဴးက ဂ်ာနယ္လစ္ေတြနဲ႔ စကားဝုိင္း ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

More News
Up