မီတာခတိုးေကာက္သလို မီးမွန္မွန္လာေစလို (အယ္ဒီတာအာေဘာ္)

လြန္ခဲ့သည့္ေႏြက ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔သည့္ ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္ အယ္လ္နီညိဳႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အပူဒဏ္ ျပင္းထန္ခဲ့သည္။  ျမန္မာျပည္သူတို႔ အပူဒဏ္ကို တင္းခံေနရတုန္း ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအပါအဝင္ ေဒသအႏွ႔ံတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္သည့္ဒဏ္ကို ထပ္ဆင့္ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ရန္ကုန္တြင္ မီးတခါျပတ္ ၂ နာရီႏႈန္း၊ တခါျပတ္ သံုးေလးနာရီႏႈန္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးကို အလွည့္က် ခြဲေဝသံုးစြဲခဲ့ၾကရၿပီး အင္မတန္ပူျပင္းသည့္ ေႏြလယ္ ေမလ၏ အပူဒဏ္ကို လည္စင္းခံခဲ့ၾကရသည္။ မိုးၿဖိဳင္ၿဖိဳင္က်လာသည့္ ဇြန္ ၂၂ ရက္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးကို နဂိုမူလအတိုင္း အခ်ိန္ျပည့္ ေပးေတာ့မည္ဟု ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ေၾကညာခဲ့သည္။ အခ်ိန္ျပည့္ေပးမည္ဆိုေသာ္လည္း မီးက ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း ပ်က္ေနတုန္း အေျခအေန ျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္ အစိုးရက လွ်ပ္စစ္မီတာခ ႏႈန္းထားမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ဟု ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ ေၾကညာလိုက္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ တိုးခ်ဲ႔ေရး၊ မဟာဓာတ္အားလိုင္းစနစ္မွ လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိေသးသည့္ ေဒသမ်ား မီးရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လွ်ပ္စစ္မီတာခ ႏႈန္းထားမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ဟု အစိုးရေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသို႔တိုးျမႇင့္ရန္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးကာ အႀကံျပဳခ်က္ ရယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးဌာနက ဆိုသည္။ တိုးျမႇင့္ႏႈန္းထားကို လာမည့္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္တြင္ စတင္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ၂၀၁၉ ဧၿပီက ရရိွၿပီးျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည့္ မီတာခ ႏႈန္းထားမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္မီး ပိုသံုးေလ မီတာခ ပိုေဆာင္ရေလျဖစ္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ယခင္ ယူနစ္ ၃၀၀ ခန္႔သံုးေသာ အိမ္ေထာင္စုတစုသည္ မီတာခ က်ပ္ ၁၅၀၀၀ ခန္႔သာ ေပးေဆာင္ရေသာ္လည္း ယခု ႏႈန္းထားသစ္အရ က်ပ္ ၃၅၀၀၀ ေပးေဆာင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ မီတာခမ်ား တိုးေကာက္ေတာ့မည္ ဆုိေသာသတင္း ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ မီတာခ တိုးေကာက္လည္း တိုးေပးမည္၊ မီးမွန္ေအာင္ လုပ္ေပးဆိုသည့္ အုပ္စုႏွင့္ မီတာခ တိုးေကာက္ျခင္းကို လက္မခံ ကန္႔ကြက္သည့္အုပ္စု ႏွစ္ခုကြဲသြားသည္။ ယခု တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ဆိုေသာ မီတာခမ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ နိမ့္က်ေနေသးသည္ဟု ထုတ္ေျပာေနၾကေသာ္လည္း လူတဦးခ်င္း ဝင္ေငြျခင္း ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံက နိမ့္က်ေနေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားတဦး တရက္ လုပ္ခလစာ က်ပ္ ၄၈၀၀ သာ ရရွိေနခ်ိန္တြင္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရက္ ဘတ္ ၃၀၀ ျမန္မာက်ပ္ ၁၅၀၀၀ ခန္႔ ရရွိေနသည္။ မီတာခ တိုးေကာက္မည့္စနစ္တြင္ ပိုသံုးလွ်င္ ပိုေပးရမည့္စနစ္ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အဲယားကြန္း၊ ပန္ကာ အခ်ိန္ျပည့္ဖြင့္ထားျခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ လူမရွိဘဲ အိမ္ေရွ႕ကေန အိမ္ေနာက္အထိ တအိမ္လံုး လင္းထိန္ေနေအာင္ မီးထြန္းထားျခင္းမ်ိဳး ေရွာင္ရမည္၊ လွ်ပ္စစ္မီးဖိုမ်ားအစား ဂက္စ္မီးဖိုမ်ား ေျပာင္းသံုးၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးေခၽြတာေရး လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးႏွင့္ အိမ္ရွင္မတို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီ။ အစိုးရဘက္က ၾကည့္လွ်င္လည္း လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ လက္ရွိ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာတင္ အစုိးရက လွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ စုိက္ထုတ္ကုန္က်ေငြသည္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၃၀ ဘီလီယံအထိ ရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ လွ်ပ္စစ္က႑တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က အႀကီးအက်ယ္ အ႐ံႈးေပၚေနသျဖင့္ မီတာခမ်ားတိုးျမႇင့္ရန္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားထားသလို လူသိရွင္ၾကား ႀကိဳးပမ္းေနသည္မွာ အခ်ိန္အတန္ၾကာၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခုမွ ေကာက္ခါငင္ကာ  မီတာခမ်ား တိုးလိုက္ျခင္းေတာ့ မဟုတ္ေပ။ လွ်ပ္စစ္မီတာခ ႏႈန္းထားမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္ကလည္း တိုက္တြန္း အႀကံျပဳထားသည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး၏ သံုးပံုတပံုတြင္သာ လွ်ပ္စစ္မီးကို အသံုးျပဳခြင့္ ရေနျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္သည့္ သံုးပံုႏွစ္ပံုေသာ ျပည္သူလူထုမ်ား အထူးျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌မူ  ျမန္မာျပည္ စတင္ ျဖစ္တည္ကတည္းက ယခုခ်ိန္ထိ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနဆဲျဖစ္သည္။ မီတာခမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံလိုက္ပါက ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာမည့္ ဒဏ္ကိုေတာ့ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိသည့္ ေဒသမ်ားေရာ မီးမရရွိသည့္ ေဒသမ်ားပါ ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုလုိ အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားပါ ထပ္မတက္လာေစရန္ ျပည္သူတို႔ ရင္တမမ ဆုေတာင္းေနၾကရသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အစိုးရဘက္က ေျပာထားသည့္အတိုင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ တိုးခ်ဲ႔ေရး၊ မဟာဓာတ္အားလိုင္းစနစ္မွ လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိေသးသည့္ေဒသမ်ား မီးရရွိေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူယံုၾကည္မႈရေအာင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ႐ႈျမင္သည္။ တဖက္ကလည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို မမွန္မကန္ ခိုးယူသြယ္တန္း အသံုးျပဳေနသူမ်ား၊ မသမာသည့္နည္းျဖင့္ မီတာခမ်ားမ်ား မေဆာင္ရေလေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ မီတာခ မေဆာင္ရဘဲ အခြင့္ထူး ခံစားေနရသူမ်ားကို ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ကိုင္တြယ္၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူရန္လည္း ဒီဗြီဘီက တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

More News
Up