ေရနစ္ေသဆုံးခဲ့သည့္ သားအဖ ၂ ဦး ဓာတ္ပုံ ပ်ံ႔ႏွံ႔ၿပီးေနာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၏ အခက္အခဲ သတိျပဳစရာျဖစ္ | DVB