၀ူဟန္ဖိတ္ေခၚဖလားၿပိဳင္ပြဲ၀င္ရန္ ျမန္မာယူ ၁၄ အသင္း ၀ူဟန္ၿမိဳ႕ကုိ သြားေရာက္ | DVB