တ႐ုတ္တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၇ ဦး မႈိအဆိပ္သင့္၊ ၁ ဦးေသဆံုး  | DVB