ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕တြင္ ေဒၚလာသန္း ၁၅၀ တန္ဖိုးရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး | DVB