မႏၱေလးတြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၃,၂၇၂ ခန္႔ တန္ဖိုးရွိ ဖမ္းမိမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး | DVB