ေဒၚလာ ၁၀၈ သန္းေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ရန္ကုန္တြင္မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး (ဓာတ္ပံု) | DVB