မေလးရွားႏိုင္ငံက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေျမၿပဳိက်ၿပီး ျမန္မာလုပ္သား ၄ ဦးေသဆံုး (႐ုပ္သံ)  | DVB