လန္ဒန္ေျမေအာက္ဘူတာတြင္ ၉၁ ႏွစ္အရြယ္အဘုိးအား သံလမ္းေပၚတြန္းခ်ခဲ့သူကုိ ေထာင္တသက္ ခ်မွတ္ | DVB