‘တေက်ာ့ႏွစ္ေက်ာ့ေတးကိုသီ’ သီခ်င္းကို တီးလံုးမပါဘဲ ျပန္ဆိုျပခဲ့သည့္ ေဟဇယ္လ္ (႐ုပ္သံ) | DVB