ဗုဒၶဓမၼေဖာင္ေဒးရွင္းကုိ ေငြလႉဒါန္းျခင္း သံယာကုိ ရည္မွန္းဟု တပ္မေတာ္ ရွင္းလင္း | DVB