A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ၀င္ တအိတ္ကို ၈၄၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၂၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္  စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ တအိတ္ကို ၈၀၀၀၀ ကေန ၈၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၃၀၀၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္တအိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။   ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲစင္းငံုနီက တအိတ္ကို ၉၁၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲစင္းငံုနီအသစ္ တအိတ္ကို ၁၀၂၀၀၀ ကေန ၁၀၂၅၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၁၁၀၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။   စီပီေျပာင္း မႏၱေလးပြဲစား ကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ စီပီေျပာင္းက ၅၄ ပိႆာ၀င္ တအိတ္ကို ၂၄၀၀၀ ကေန ၂၅၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၅၀၀ က်ပ္ေစ်းတကမ္လာပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စ ည္ဒိုင္မွာ  ေတာ့ တအိတ္ကို ၂၅၂၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၆၀၀ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္ းသြားပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၃၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။   ေျမပဲလံုးဆံနီ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာ ေျမပဲလံုးဆံနီက တပိႆာကို ၃၅၇၅ က်ပ္ကေန ၃၆၂၅ က်ပ္ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၅ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တပိႆာကို ၃၅၀၀ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ေစ်းအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ မံုရြာ နဲ႔ေအာင္လံကုန္စ ည္ဒုိင္ တပိႆာကို ၁၂၅ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။   ႏွမ္းျဖဴ မံုရြာကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းျဖဴက တအိတ္ကို ၁၆၅၀၀၀ ကေန ၁၇၁၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၅၀၀ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၁၆၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး မံုရြာနဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၆၀၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။   ၾကက္သြန္နီ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာ ၾကက္သြန္နီက တပိႆာကို ၆၀၀ ကေန ၇၉၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၄၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တပိႆာကို ၆၀၀ ကေန ၇၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၅ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ပခုကၠဴ နဲ႔ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္ တပိႆာကို ၄၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up