လယ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူ ၂ ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ၁ လစီခ်မွတ္ | DVB